Nesiem vám noviny

Superdeti – Nesiem vám noviny

Nesiem vám noviny, počúvajte.
Z betlehemskej doliny, pozor dajte.
Čujte ich pilne, sú neomylné,
čujte ich pilne, sú neomylné. Rozjímajte!
Čujte ich pilne, sú neomylné,
čujte ich pilne, sú neomylné. Rozjímajte!

Syna nám zrodila čistá Panna,
v jasličky vložila Krista Pána,
k sebe vinula, aj zavinula,
k sebe vinula, aj zavinula, požehnaná.

Ku nemu anjeli letia z neba,
Pastieri veselí ho velebia.
Privítajme ho, Pána svojeho,
privítajme ho, Pána svojeho, ako treba.
Privítajme ho, Pána svojeho, ako treba.

Pán vesmír

Superdeti – Pán vesmír

Všade samé hviezdy
Svietia krásne na nebi
Na mliečnej ceste
Strážia naše noci aj dni

Čo to vôkol seba vidím
Kde to všetko začína
Čo to okolo mňa behá
Kde to svoj koniec má

Je to vesmír nekonečný
Je to vesmír vzdialený
Je to vesmír jedinečný
Náš pán vesmír tajomný

Všade samé planéty
Zo slnečnej sústavy
Každá iné meno má
No Zem je naša jediná

Čo to vôkol seba vidím
Kde to všetko začína
Čo to okolo mňa behá
Kde to všetko svoj koniec má

Refrén (1x)
Je to vesmír nekonečný…
Chceme sa na teba dívať
Chceme ťa spoznávať
Chceme vedieť, kde sa končíš
A čo všetko ukrývaš

Chceme sa na teba dívať
Chceme ťa spoznávať
Chceme vedieť, kde sa končíš
A čo všetko ukrývaš

Refrén (1x)
Je to vesmír nekonečný…
Chceme sa na teba dívať
Chceme ťa spoznávať
Chceme vedieť, kde sa končíš
A čo všetko ukrývaš

Sen

Superdeti – Sen

Vidím krásny, nežný svet
Keď pozerám na balet
V divadle vo svetlách stáť
Baletkou raz chcem sa stať

Jedného dňa vyrastiem a splním si tento sen

Vždy som loptu vykutral
Keď som hľadel na futbal
Ako vietor utekám
Góly v bráne počítam

Na ihrisku v drese stáť
Futbalistom chcem sa stať
Na ihrisku v drese stáť
Futbalistom chcem sa stať

Jedného dňa vyrastiem
a splním si tento sen

Vždy som sa ja jediná
Ku lekárke tešila
V nemocnici v plášti stáť
Lekárkou raz chcem sa stať
V nemocnici v plášti stáť
Lekárkou raz chcem sa stať

Jedného dňa vyrastiem a splním si tento sen

Vidím veľkých hrdinov
Keď sledujem hasičov
Hasím oheň každý deň
Všetkých ľudí chrániť chcem
Na rebríku v prilbe stáť
Hasičom raz chcem sa stať
Na rebríku v prilbe stáť
Hasičom raz chcem sa stať

Jedného dňa vyrastiem a splním si tento sen!
Tento sen, tento sen, tento sen….

Tichá noc

Superdeti – Tichá noc

Tichá noc, svätá noc!
Všetko spí, všetko sní,
sám len svätý bdie dôverný pár,
stráži dieťatko, nebeský dar.
Sladký Ježiško spí, sní,
nebesky tíško spí, sní.

Tichá noc, svätá noc!
Anjeli zleteli,
najprv pastierom podali zvesť,
ktorá svetom dnes dáva sa niesť:
Kristus, Spasiteľ je tu,
Tešiteľ sveta je tu!

Tichá noc, svätá noc!
Nežná tvár, lásky žiar
božsky rozsieva v jasličkách tam
bije záchranná hodina nám
v Tvojom zrodení, Boh Syn,
Ježiško, Láska, Boh Syn!

Uspávanka

Superdeti – Uspávanka

Rozprávka sa končí, mesiac vládne tmavej noci
Svetlá všade hasnú, všetci chystajú sa spať
Ten magický pocit, keď už zavrieš svoje oči
Snívaš nový príbeh, dobrú noc, mami, oci

Snívaj krásne sny
Ja ťa budem strážiť,
kým ty spíš

Tíško zaspinkaj
Snívaj krásny sen
Tíško zaspinkaj
Ja nad tebou bdiem

Tíško zaspinkaj
Snívaj krásny sen
Tíško zaspinkaj
Ja nad tebou bdiem

Mliečnou dráhou tajne jazdia strážni anjeli
Chránia naše túžby, sny 
i krásne myšlienky
Najjasnejšia hviezda, čo nám svietiš vždy na nebi
Nezhasínaj nikdy, svieť nám v izbe naveky

Snívaj krásne sny
Ja ťa budem strážiť,
kým ty spíš

Tíško zaspinkaj
Snívaj krásny sen
Tak tíško zaspinkaj
Ja nad tebou bdiem

Tak tíško zaspinkaj
Snívaj krásny sen
Tak tíško zaspinkaj
Ja nad tebou bdiem

Vianočná vločka

Superdeti – Vianočná vločka

Padá a padá
ľadová krása
Zima ju ľúbi
krásu jej sľúbi

Vianočný čas
dodá jej hlas
Kým ona spieva
kým padá z neba

O kom to spieva,
pýtaš sa seba
No predsa o nej
vločke vianočnej

Chytať ju smieš
no, topí sa hneď
Za oknom biele
obrázky hreje

Vianočná vločka
vonku už hrá
Klavír jej doma
tón udáva

Vianočné piesne
doma nám znejú
Vianočné vločky
ladne tancujú

Z neba sa šíria
rôzne zvesti
Vraj sa už blížia
dni radosti

Aj malé vločky
už chystajú sa
Na tanec nočný,
kde predvedú sa

Vločkový tanec
šíri sa nebom
Vianoce sú dnes
odeté v bielom

Z neba už letia
vianočnou krásou
Svet rozosvietia
vianočným hlasom

Vianočný čas už je tu zas…

Zázračný čas

Superdeti – Zázračný čas

Najkrajšia hviezda, čo zem pozná
Ligoce sa, hýri farbami zimy
Dotknúť sa hviezd, rukou v sne smieš
Spoznaj s nami dnes
Žiaru mocných hviezd

R:

Našou cestou vesmírnou
Nocou mrazivou
Túlame sa v sne
Kým svetlo nezhasne

Je tu náš vianočný čas
Znie náš detský hlas
Hviezdy chránia nás
Je zázračný čas

Dráhy nebeské žiaria v tvojom sne
Snívaj každý deň, v zázraky ho zmeň
Dotknúť sa hviezd, rukou sa smieš
Spoznaj s nami dnes žiaru mocných hviezd

R: 2x

Našou cestou vesmírnou
Nocou mrazivou
Túlame sa v sne
Kým svetlo nezhasne

Je tu náš vianočný čas
Znie náš detský hlas
Hviezdy chránia nás
Je zázračný čas

/Klavír sólo/

12