TEXTY

Buvaj dieťa krásne

Superdeti – Buvaj dieťa krásne

Búvaj, dieťa krásne, uložené v jasle.
Búvaj, búvaj pachoľa, milostivé Jezuľa!
Budeme ťa kolísať, abys` mohol dobre spať.
Ježišku náš milý, aby sa ti snili
veľmi krásne sny, veľmi krásne sny.

Drozdy a hrdličky, chystajte pesničky,
nech sa dieťa poteší na tom našom salaši.
Spev škovránka, slávika, k tomu pekná muzika.
My budeme s vami, spievať za jasľami
Synu milému, Synu milému.

Hory, ticho buďte, Dieťa nezobuďte,
nech si ono podrieme na slame i na sene.
A vy milé fialky, zaváňajte do diaľky,
zavejte mu vône, pánovi na tróne,
ticho sladúčko, ticho sladúčko.