TEXTY

Ako sa voláš

Superdeti – Ako sa voláš

Tisíce detí
Smieš sa zoznámiť
Ako sa voláš
Smieš sa predstaviť

Ako sa voláš
Aké meno máš
Ako sa voláš
Otázka, na ktorú vieš odpoveď ty sám

Ferko, Lenka, Mirko, Mirka, Zuzka, Peťko, Leo, Laura, Emma

Ako sa voláš
Aké meno máš
Ako sa voláš
Otázka, na ktorú vieš odpoveď ty sám

Tisíce detí
Smieš sa zoznámiť
Ako sa voláš
Smieš sa predstaviť

Evka, Maťko, Nina, Jurko, Janka, Jožko, Tomi, Katka, Ivan

Ako sa voláš
Aké meno máš
Ako sa voláš
Otázka, na ktorú vieš odpoveď ty sám

Moje meno, tvoje meno, jej meno, jeho meno
Naše meno, vaše meno, ich meno, meno, meno…

Ako sa voláš
Aké meno máš
Ako sa voláš
Otázka, na ktorú vieš odpoveď ty sám